Jag heter Pontus Wiberg, satt till jorden 1989 och bosatt på Mariaberget på Södermalm i Stockholm. Jag är en nygräddad, samtidskritisk, analytisk, stundvis energisk och något som snuddar vid en filantropisk copywriter som våren 2019 tog examen på Forsbergs skola. Har sedan tidig grundskola utvecklat intresse för ord och språk, vilket krattat manegen till var jag befinner mig idag.
Jag tror på kommunikationen mer än reklamen. Som kreatör har man fantastiska möjligheter att påverka och förändra någonting — oavsett om det är allena eller i grupp så är alltid målet att slutprodukten ska lämna betraktaren med en känsla av eller till förändring. Det är viktigt för att det man gör ska kännas relevant istället för att drunkna bland överflödig konsumtion.