Leos Lekland

Uppdrag

Leos leklands shop genomgår en förändring. Bistro, lekland och kalas har alla ett tydligt koncept, vilket shoppen saknar. Skapa en ny kollektion samt en lösning för hur besökarna ska dras och stanna vid/gå till Leos shop på leklandet. Uppdraget var skarpt och Leos leklands marknadsavdelning utsåg oss efter presentationen som vinnare av projektet.

Koncept

Vi tar leklandet in i shopen genom att skapa 4 karaktärer inspirerade av designer i parken. Vi skapar en shop som är mer fokuserad på motiverade köp åt både föräldrar och barn – alla köp ska ha ett motiv. Genom att blåsa liv i parkens andra fyra karaktärer ger vi i förlängningen Leos karaktär mer identitet och personlighet. Detta leder till att fler ungar känner anknytning och tillhörighet till Leos lekland och därmed skapar en större efterfrågan bland produkter och kläder i Leos shop. Huvudfokuset förflyttas från souvenirer till produkter som gå mer i tonen äventyr, lek och sport. Detta sker bland annat genom tröjor i funktionsmaterial, produktpaket som ska användas i idrottssammanhang, lekböcker med fokus på rörelse etc. Detta motiverar köpet för föräldrarna – att produkterna går att anpassa i barnets vardag.