Bob Hansson – Tankar för dagen

Uppdrag

I ett samarbete mellan bokförlaget Ordfront och Forsbergs skola fick vi i uppdrag att välja valfri bok från vårens boksläpp och därefter arbeta ut en lanseringskampanj för vald bok. I mitt fall Bob Hanssons Tankar för dagen.

Koncept

Konceptet här bottnar i att skicka ut ”trojanska hästar” främst i sociala medier. Det finns en samhällsdebatt tillika politisk debatt i boken som talar ett språk majoriteten kan förstå och sätta sig in i. Med våran kampanj vill vi väcka tankar och presentera sanningar i medier där plattityder och ”snabba kolhydrater” i form av inspirationscitat får alldeles för stor plats. Med Bob Hanssons vänliga ord men samtidigt hårda sanningar om hur det är att vara människa finns det stor potential att väcka ett intresse och skapa en tankevurpa hos den breda massa som byggt upp en barriär av plattityder. Vi byter plattitydernas snabba kolhydrater mot Bob Hanssons sanningars protein. Kampanjen genomfördes senare av bokförlaget Ordfront via deras sociala medier.