Gymnasievalet

Brief

Ta fram ett koncept som förenklar gymnasievalet samt renderar i fler ansökningar till Stockholms stads kommunala gymnasieskolor.

Koncept

För att förenkla gymnasievalet och avdramatisera processen genom att göra det roligt har vi tagit fram Pluggkompassen. Pluggkompassen hjälper dig att ta fram skolor efter vald tunnelbane- eller pendeltågslinje som anpassar sig efter dina intressen. Pluggkompassen fungerar även som en manometer där den röda visaren pekar ut de alternativ som är minst lämpade för eleven och förenklar därmed processen i det hav av alternativ genom uteslutningsmetoden.

Inledning i appen
Välj längs vilken tunnelbanelinje du vill söka gymnasium
Svara på frågor om dig själv
Kompassens pilar rör sig efter hur du svarar. Den röda pilen indikerar på det du är mindre intresserad av
Totalt svarar du på 20 frågor
När du besvarat 20 frågor får du fram de tre alternativ som enligt algoritmen passar dig bäst
Här har personen valt att gå in och läsa om ett av de tre program som passade hen bäst
Här har personen valt att se hela valresultatet där stapeln visar att program med estetisk inrikting passar hen bäst
Program med estetisk inriktning
Information om programmet. Här kan man ansöka direkt eller gå bakåt och lösa om fler program