Stockholm stad

Brief

Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009. Huvudstaden lider av omfattande nedskräpning. Gör en kampanj via en annons som ska få invånarna i Stockholms innerstad att ta ansvar för nedskräpningen. 

Koncept

I dagens digitala samhälle är mycket av innehållet filtrerat, putsat och retuscherat vilket resulterar i en inte alltid korrekt bild av verkligheten. Vi vill visa upp den filtrerade kontra ofiltrerade bilden av Stockholm. Med konceptet Utsikter att dela blir det lätt för mottagaren att relatera till och reflektera över problemet med nedskräpning.